آموزش AVR با کدویژن قسمت ۸ مبدل آنالوگ به دیجیتال(۲)+ویرایش شد

در قسمت قبل آموزش ADC با ریجستر ها و نحوه راه اندازی و همچنین با نوشتن یک تابع آشنا شده اید. در این قسمت می خواهیم با نوشتن یک تابع برای راحت کار کردن با ADC تعریف کنیم بدن صورت که تابع شماره پایه مورد

بیشتر بخوانید