برچسب: analogwrite

  • آموزش آردینو (قسمت ۳)

    در این قسمت از آموزش آردینو به نحوه کار با مبدل آنالوگ به دیجیتال و همچنین دیجیتال به آنالوگ  خواهیم پرداخت بدین صورت که خروجی یک ولوم را خوانده و با توجه به آن نور LED را کم و زیاد خواهیم کرد. همان طور که میدانید آردینو مبدل دیجیتال به آنالوگ ندارد ولی می توان…